LCS Audit

AZ LCS TARTALMA

 • Munkaügyi compliance audit szolgáltatás: a működési hatékonyság növelése.
 • Auditálás: jogszabályi megfelelés & üzleti kockázatok csökkentése , modern menedzsment.
 • Workflow menedzsment: standardizáció, pokayoke funkciók, üzleti kockázatok csökkentése.
 • Compliance szoftver: tudás, tapasztalat, szakértelem ötvözése.
 • Soft skill support: vezetői tréningek, képzések.

 

LABOUR COMPLIECE AUDIT SZERVEZETI CÉLJA

 • Miért szükséges holisztikus megközelítésben vizsgálni a szervezet munkajogi, munkaügyi, HR és adminisztratív funkcióit?
 • Az egészséges és hatékony szervezeti működés feltétele a stratégiai célok workflow szintű implementálása.
 • a vállalati értéklánc vizsgálata és újragondolása piaci versenyképességhez vezet.
 • Innovatív gondolkodásmódot épít.
 • Gyors, de megalapozott döntéshozatalt tesz lehetővé.
 • Gyökérok szintű feltárással tervezhető időn belüli kockázatcsökkentést és/vagy költségcsökkentést ereményez.
 • Beszállítói és employer branding.

 

AZ LCS DEFINÍCIÓJA

Labour Compliance Audit vállalatirányítási audit program szakmai-, munkajogi-, menedzsment-, piaci- és etikai szempontok szerint vizsgálja a vállalat működését. Célja, hogy annak az adott vállalatra vonatkozó – az egyes funkciókat, eljárásokat, folyamatokat, és  dokumentumokat, valamint erőforrásokat érintő – jogi, és a piac által alkotott szabályoknak és elvárásoknak való  megfelelőségét ellenőrizze, a jogszabály által biztosított lehetőségek kihasználását elősegítse, a vállalat céljainak, érdekeinek, és politikáinak megfelelő optimális működéssel kapcsolatos problémákat feltárja, és ezek orvoslására megfelelő alapot nyújtson.

 

AZ LCS FÓKUSZÁBAN

 • értékek
  -stratégiai ROI
  -működési és adminisztratív hatékonyság
  -erőforrás optimalizálás
 • compliance
  jogi és szervezeti szabályozásoknak való megfeleltetés
 • kockázat
  működési, jogi, emberi erőforrás és egyéb kockázatok

 

AZ AUDIT TÁRGYA

 • Az egyes rendszerek megléte  (standard, automatikus, szabályozott, szabályozás-gyakorlat egységessége, diszkrepanciái, legjobb gyakorlat, stb.).
 • Megfelelő monitorozás (KPI-ok megléte, alkalmassága, hasznosítottsága).
 • Alkalmasság és hatékonyság, fejlődőképesség.
 • Következetes kapcsolat a többi rendszerrel.
 • Célokkal, politikákkal való összecsengés.
 • Konkrét feladatok és problémák.
 • Piaci pozícionálás.

 

MIÉRT AJÁNLJUK

 • Beszállítók ellenőrzésére, szelektálására.
 • Employer branding (tanúsítvány).
 • Change management projektet követően.
 • Éves átvilágításra.
 • Vevői auditokra való felkészüléskor.
 • Hatékonyságnövelő projektek részeként.
 • Költségcsökkentési lehetőségek felmérésére.
 • Munkajogra vonatkozó szabályozás változásakor.
 • HR problémák kiküszöbölésére.
 • Fejlődés ösztönzésére.

LCS micro

1 860 000 Ft

Részletek

LCS sme

4 870 000 Ft

Részletek

LCS professional

Kérjen személyre szabott ajánlatot!

Részletek