LCS Audit

AZ LCS Tartalma

 • Munkaügyi compliance audit szolgáltatás: a működési hatékonyság növelése.
 • Auditálás: jogszabályi megfelelés & üzleti kockázatok csökkentése, modern menedzsment.
 • Workflow menedzsment: standardizáció, pokayoke funkciók, üzleti kockázatok csökkentése.
 • Compliance szoftver: tudás, tapasztalat, szakértelem ötvözése.
 • Soft skill support: vezetői tréningek, képzések.

Labour compliance audit szervezeti célja

 • Miért szükséges holisztikus megközelítésben vizsgálni a szervezet munkajogi, munkaügyi, HR és adminisztratív funkcióit?
 • Az egészséges és hatékony szervezeti működés feltétele a stratégiai célok workflow szintű implementálása.
 • A vállalati értéklánc vizsgálata és újragondolása piaci versenyképességhez vezet.
 • Innovatív gondolkodásmódot épít.
 • Gyors, de megalapozott döntéshozatalt tesz lehetővé.
 • Gyökérok szintű feltárással tervezhető időn belüli kockázatcsökkentést és/vagy költségcsökkentést eredményez.
 • Beszállítói és employer branding.

LCS Definíciója

Labour Compliance Audit vállalatirányítási audit program szakmai-, munkajogi-, menedzsment-, piaci- és etikai szempontok szerint vizsgálja a vállalat működését.

Célja, hogy annak az adott vállalatra vonatkozó – az egyes funkciókat, eljárásokat, folyamatokat, és dokumentumokat, valamint erőforrásokat érintő – jogi, és a piac által alkotott szabályoknak és elvárásoknak való megfelelőségét ellenőrizze, a jogszabály által biztosított lehetőségek kihasználását elősegítse, a vállalat céljainak, érdekeinek, és politikáinak megfelelő optimális működéssel kapcsolatos problémákat feltárja, és ezek orvoslására megfelelő alapot nyújtson.

Az LCS Fókuszában

 • Értékek
  – Stratégiai ROI
  – Működési és adminisztratív hatékonyság
  – Erőforrás optimalizálás
 • Compliance
  – Jogi és szervezeti szabályozásoknak való megfeleltetés
 • Kockázat
  – Működési, jogi, emberi erőforrás és egyéb kockázatok

Az audit tárgya

 • Az egyes rendszerek megléte (standard, automatikus, szabályozott, szabályozás-gyakorlat egységessége, diszkrepanciái, legjobb gyakorlat, stb.).
 • Megfelelő monitorozás (KPI-ok megléte, alkalmassága, hasznosítottsága).
 • Alkalmasság és hatékonyság, fejlődőképesség.
 • Következetes kapcsolat a többi rendszerrel.
 • Célokkal, politikákkal való összecsengés.
 • Konkrét feladatok és problémák.
 • Piaci pozicionálás.

Miért ajánljuk

 • Beszállítók ellenőrzésére, szelektálására
 • Employer branding (tanúsítvány)
 • Change management projektet követően
 • Éves átvilágításra
 • Vevői auditokra való felkészüléskor
 • Hatékonyságnövelő projektek részeként
 • Költségcsökkentési lehetőségek felmérésére
 • Munkajogra vonatkozó szabályozás változásakor
 • HR problémák kiküszöbölésére
 • Fejlődés ösztönzésére


Vállalatméret                                                                                   
1-50 fő

Tanúsító audit                                                                                            

On the job audit program                                                                 2-4 nap

Ár                                                                                 1 860 000 HUF + ÁFA

Felülvizsgálati audit évente                                       920 000 HUF + ÁFA

Megújító audit 3. évben                                           1 560 000 HUF + ÁFA

Prémium megoldás                                                  4 315 000 HUF + ÁFA
tanúsító audit program + 2 éves felülvizsgálati audit + megújító audit


Vállalatméret                                                                                  51
-350 fő

Tanúsító audit                                                                                              

On the job audit program                                                                5-12 nap

Ár                                                                                    4 870 000 HUF + ÁFA

Felülvizsgálati audit évente                                         920 000 HUF + ÁFA

Megújító audit 3. évben                                              3 870 000 HUF + ÁFA

Prémium megoldás                                                  11 298 400 HUF + ÁFA
tanúsító audit program + 2 éves felülvizsgálati audit + megújító audit


Vállalatméret                                                                             
350 fő felett

Tanúsító audit                                                                                                

On the job audit program                                                            14 nap felett

Ár                                                            Kérjen személyre szabott ajánlatot!

Felülvizsgálati audit évente                                        2 500 000 HUF + ÁFA

Megújító audit 3. évben                                                9 430 000 HUF + ÁFA

Prémium megoldás                                                     16 792 000 HUF + ÁFA
tanúsító audit program + 2 éves felülvizsgálati audit + megújító audit

A Munkaügyi Compliance Audittal kapcsolatos részletes feltételekről, végrehajtási tervről, ütemtervről az office@bacsco.com e-mail címen érdeklődhet!

error: Content is protected !!